אמנת השירות

בהתאם להוראות הממונה על רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון (להלן: "הממונה"), מיום, 01.05.2018 , כפי שפורסמו חוזר סוכנים ויועצים 2018-10-3 , "שירות ללקוחות סוכנים ויועצים" ומתוך הבנה כי היחסים בין הלקוח וסוכן הביטוח/סוכנות הביטוח הינם יחסים ארוכי טווח הדורשים מהסוכן חובות אמון, נאמנות, מקצועיות, סודיות, גילוי ברמה גבוהה ביותר כאמור בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה 2005- , וחוק הפיקוח שירותים פיננסיים (ביטוח),. התשמ"א 1981-

אברהמי סוכנות לביטוח פנסיוני (2017) בע"מ ח.פ 515713840 והפועלים מטעמה, מתחייבים בזאת בפני לקוחות הסוכנות כדלקמן:

להתייחס ללקוחותיה בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותם כנדרש על פי דין.

דרכי ההתקשרות עם הסוכנות לצורך קבלת שירות הינם כדלקמן:

  • כתובת למשלוח דואר: ת.ד 318 כברי ד.ע אשרת 2512000  
  • דוא"ל itay@o-fin.co.il
  • טלפון: 04-9977353
  • ימי עבודה ושעות עבודה: א‘-ה‘, 08:00-16:00

לתת מענה מתאים ללקוח על ידי העובד/בעל הרישיון הרלוונטי, תוך 7 ימי עסקים בכל בקשה לתאום פגישה או שיחה.

לתת ללקוח מענה ראשוני לפניה תוך 2 ימי עסקים תוך מתן תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן.

להעביר ללקוח או ללקוח לשעבר לבקשתו, כל אישור או מסמך הנמצא ברשותה, תוך 3 ימי עסקים.

להעביר ליצרנים השונים בקשות מאת הלקוח תוך זמן סביר והכול בכפוף ובהתאם לחובותיה על פי הדינים השונים וההסכמים עם היצרנים.

הסוכנות מתחייבת להעביר ללקוחותיה ו/או לקוחותיה לשעבר תוך 7 ימים מיום הבקשה, כל מסמך שנמצא הנמצא ברשותה ושייך לתיק הלקוח.

להכיר את דרישות הממונה, בנוגע לטיפול בתביעות ואת נוהלי הגופים המוסדיים בנוגע לטיפול בתביעות ולמסור ללקוח שפנה בעניין תביעה את המיידע המלא על זכויותיו ודרכי הפעולות שהוא יכול לנקוט לצורך מיצוי זכויותיו על פי הפוליסות שברשותו וזאת תוך 2 ימים עסקים (תביעה = דרישה מחברת הביטוח בהתאם לחוזה ביטוח).

הפועלים בשמה של הסוכנות יכירו הוראות החוקים בתחום הביטוח וחוזרי הממונה, כל אחד בתחום פעילותו ויעמדו בדרישות הדינים הרלוונטיים.

תמנע מלהציג ללקוחותיה מצג אשר יכול להטעות אותם, בכל שלב של היחסים ביניהם כולל השלב הטרום חוזי.

הסוכנות מתחייבת להכיר את המוצרים אותם אותה היא ומי מטעמה משווקים.

הסוכנות מתחייבת כי כל הפועלים בשמה יהיו בקיאים בשינויים ובעדכונים בנוגע לתחום הביטוח שבו הסוכנות עוסקת תדאג כי הפועלים מטעמה ישתתפו מעת לעת בהכשרות ובהשתלמויות מקצועיות.

הסוכנות מינתה את גב שלומית סיסו כאחראית שירות לקוחות המטפל בפניות הלקוחות בהתאם לנוהל שירות לקוחות שקיים בסוכנות.

****האמור בלשון זכר במסמך זה הינו לצורך הנוחות בלבד ומתייחס בשינויים הנדרשים ללשון נקבה.

תכנון וניהול השקעות

משרדנו מלווה לקוחות בעלי הון פנוי באיתור השקעות מתאימות לפרופיל ההשקעה שלהם תוך הרחבה של סל המוצרים הפיננסיים הקיים. 

יש כיום שפע אפשרויות השקעה בארץ ובעולם ועל מנת למקסם את ההשקעה ולהשיג תשואות טובות, מומלץ מאוד לנהל את תיק ההשקעות בצורה מקצועית ומיטבית.

תיק ההשקעות מגוון וכולל שפע נכסים מוחשיים ו/או פיננסיים, לרבות נדל"ן, השקעות במניות שוק ההון, קרנות גידור, נכסים פנסיוניים, קרנות נאמנות, תעודות סל, השקעה במט"ח, אפיקי השקעה אלטרנטיביים לשוק ההון ועוד. 

בהינתן מבחר עצום , יש צורך בגורם מקצועי מנוסה ואמין הרואה את התמונה המלאה ושם את טובת הלקוח בראש סדר העדיפויות, במטרה לבנות ולנהל את תיק ההשקעות הנכון והמתאים עבורו.

אנו מלווים את הלקוחות באופן צמוד לאורך תכנון, ביצוע וניהול תיקי ההשקעה, לרבות קביעת התמהיל המתאים לפרופיל ולרמת הסיכון שלהם, תוך בחינת היבטי המס האפשריים, יכולות פיננסיות, צורך עתידי של כספים ואספקטים נוספים.

תכנון וליווי פרישה

משרדנו מלווה לקוחות העומדים בפני פרישה ויציאה לפנסיה, בין אם מדובר על פרישה מוקדמת, עזיבת מקום עבודה או פיטורים. 

ההבנה כי את הפרישה צריך לתכנן מראש, מחלחלת לציבור הרחב, הרבה בזכות הרפורמות המבוצעות בענף והקריאה לאנשים להתחיל לדאוג לכך כבר שנים רבות לפני מועד הפרישה. תקופת הפנסיה לעיתים נראית נקודה רחוקה בזמן, אבל ככל שהלקוחות יקדימו לדאוג לחסכונות שלהם, כך ייטב ורמת החיים אליה התרגלו לא תפגע ביום שאחרי הפרישה.

בתכנון פרישה אנו מנתחים את כל ההכנסות הקיימות, בוחנים את התיק הפנסיוני והביטוחי של הלקוח, במטרה לבצע תכנון פרישה מיטבי, תוך בחינת שיקולי המס הקיימים והעתידיים.

לאחר מיפוי הצרכים ולאחר שנתקבלו כל הנתונים, אנו פונים לניתוח מקצועי ובונים יחד עם הלקוח תכנית פרישה, הכוללת את דרכי הפעולה המיטביות ואת אופן מימוש החסכונות.

קופות גמל וקרנות השתלמות

משרדנו מלווה את הלקוחות בבחירה בין מכשירים פיננסים שונים ומוצרים מגוונים, במטרה להתאים עבורם את תיק החסכונות המיטבי עבורם. בין שאר השירותים אנו מלווים אותם בבחירה של קופות גמל מתאימות וקרנות השתלמות נכונות להם לרבות ניהול נכון של הבחירות הללו.

קופות גמל וקרנות השתלמות הן תוכניות חסכון לטווח ארוך או בינוני.
בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות ישנם מגוון רחב של אפיקי חסכון יעודיים, אשר יש צורך להתאימם באופן מדויק לאופיו ומאפייניו של החוסך. קופות הגמל וקרנות ההשתלמות נחשבות לאפיק השקעה מועדף עבור לקוחותינו, בין היתר, בשל הטבות מס הגלומות בחסכון באמצעותן.

עבור רוב הלקוחות המכשירים הפיננסיים הללו מורכבים להבנה, לכן לא מעט אנשים בוחרים באפיקים לא מתאימים לפרופיל הפנסיוני שלהם. אנו מנתחים את כל הנתונים הפיננסיים על מנת ללוות את הלקוחות בבחירה האופטימלית של קרן השתלמות רלוונטית וקופות גמל מתאימות וכן מלווים אותם בעת השימוש בכספים בעת הצורך, למניעת אירוע מס או קשיים במימוש הזכויות.

קרנות פנסיה

המשרד מלווה לקוחות, הן ארגונים והן אנשים פרטיים, בכל תחומי החסכון הפנסיוני לרבות קרנות הפנסיה. זאת במטרה להבין את משמעות החסכון והן במטרה לבחור את הקרן הנכונה והמתאימה. קרן פנסיה מציעה מספר מסלולים מובנים של חיסכון פנסיוני עם ביטוח למקרה מוות (ביטוח שאירים) וביטוח למקרים של נכות ואובדן כושר עבודה.

לקוח המנהל קרן פנסיה, בין אם שכיר או עצמאי, באמצעותה הוא מנהל את החסכון והביטוח, יכול לבחור את המסלולים המתאימים לו ולהוסיף גם אפיקי חסכון פנסיוני נוספים כמו ביטוח מנהלים או קופות גמל.
ישנה חשיבות להבחנה בין קרנות פנסיה ותיקות לבין קרנות פנסיה חדשות ולהיכרות עם תקנוניה השונים של כל קרן פנסיה. אופייה של קרן הפנסיה וסוגה, יכול להוות שיקול מכריע בהחלטה האם להמשיך לבצע הפקדה נוספת בקרן פנסיה ותיקה או להקפיא זכויותיו של החוסך. פעמים רבות משרדנו מפנה את לקוחותינו לשירות אקטואר מומחה בתחום, המסייע בקבלת החלטות המתאימות למצבו ודרישותיו של החוסך.

מאחר ומדובר על סוגיות מקצועיות ולא מעט "אותיות קטנות", רבים נמנעים מלעסוק בנושא ועלולים לספוג בשל כך הפסדים רבים וכפל תשלומים. 

אנו מסייעים ללקוחות להבין את המשמעות הבסיסית של קרן הפנסיה, יתרונותיהם של האפיקים השונים, תוך ניתוח רכיבי הביטוח ודמי הניהול.

תוכניות חיסכון בהתאמה אישית

המשרד מלווה את הלקוחות בנבכי עולם החיסכון הפיננסי והפנסיוני במטרה למצוא את האפיק המתאים לצרכים וליכולות. מאחר שמדובר בתחום מקצועי שופע שחקנים, חשוב לבחור את הגורם האמין והמקצועי ביותר אשר יוכל לבצע התאמה מדויקת של תוכנית החסכון המיטבית.

בשוק עתיר מידע, כלים ופתרונות ועשרות רבות של תוכניות חסכון במגוון רחב של מוסדות, יש צורך להכיר לעומק את היתרונות והשונות בין התוכניות על מנת שהלקוח יוכל לבחור נכון. המשרד מכיר על בוריו את השטח ואת כל המוסדות המציעים פוליסות ותוכניות חסכון, מוסדות בנקאיים וחוץ בנקאיים, חברות ביטוח, אפיקי חסכון אלטרנטיביים לשוק ההון ועוד.

התהליך אותו אנו מספקים כולל ניתוח של התוכניות האופציונליות, בדיקה של תקופת החיסכון והנזילות, השלכות משיכה מוקדמת וקנסות, אפשרויות הפקדה ודמי ניהול ממוצעים, לאחר מכן עורכים בדיקה של עלויות נוספות שיש לקחת בחשבון ופרמטרים כגון היבטי המס לרבות הטבת מס רווחי הון, אפשרויות קבלת הלוואה עתידית מתוך החסכון והעברה בין דורית במקרה של פטירת החוסך.

היתרון של המשרד הוא בהבנה העמוקה של שוק ההון והאלטרנטיבות הקיימות לו, היכרות עם הניואנסים השונים, יתרונות השקעה באפיק כזה או אחר (פוליסת חסכון, קופת גמל, תוכנית בנקאית, תיקי השקעות ועוד) ומה כל מוסד מציע, אילו סיכונים קיימים וכד'. לצוות יש גם ניסיון עשיר בעולם ההשקעות ואפיקי החסכון האלטרנטיביים לשוק ההון. כך שהלקוחות זוכים להכוונה מדויקת אל עבר החסכון הפיננסי המיטבי והאפקטיבי עבורם במטרה למקסם את התשואה גם בטווח הקצר. כל המידע מונגש ללקוחות בצורה ברורה על מנת לבנות את תוכנית החסכון המתאימה והמותאמת לצרכיו ויכולותיו.

תכנון פתרונות פיננסים

משרדנו מלווה את הלקוחות בתהליכי תכנון כלכלי והתאמה של פתרונות פיננסיים, במטרה להעניק להם שקט נפשי מתוך הבנה כי העתיד הכלכלי שלהם מובטח לאורך שנים.

במסגרת ההליך אנו בוחנים את המצב הפיננסי הקיים, תוך ניתוח מדוקדק של הכנסות, הוצאות קיימות ועתידיות, צורכי המשפחה בהווה ובעתיד, רמת נזילות, מנעד סיכונים ואפשרויות השקעה בנכסים שונים לרבות נכסים פיננסיים.

הבדיקה כוללת איתור ביטוחים קיימים ומניעת כפל ביטוחי, התאמת החסכונות לצורך וליכולות, כמו כן נבדקות כל ההשקעות הקיימות, חסכונות והתחייבויות והיבטי מס אפשריים. לאחר איסוף וניתוח המידע ניגשים לבניית אסטרטגיה הכוללת קביעת מטרות ויעדים פיננסיים מותאמים אישית ללקוח ובהתאם לכך נקבע תמהיל חסכונות והשקעות רלוונטי לצורך וליכולות.

התמהיל נקבע מתוך שפע כלים ופתרונות פיננסיים הקיימים בשוק במטרה לבנות תיק השקעות וביטוח פנסיוני מיטבי, אשר ילווה את הלקוחות עד הפרישה וגם לאחריה, על מנת לשמר גם בפנסיה את רמת החיים אליה התרגלו.

הלקוח מקבל את כל המידע הרלוונטי מעובד ובגובה העיניים על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת. צוות המשרד מלווה את הלקוח לאורך כל הדרך, לרבות בנבכי הבירוקרטיה וההתנהלות מול המוסדות הפיננסיים ומנהלי ההשקעות, זאת במטרה להקל על קבלת ההחלטות ולקבל יחס ושירות מעולים.

העבודה שלנו לא מסתיימת בשלב הזה ואנו מלווים את הלקוחות לאורך כל הדרך, נמצאים שם עבורם לכל שאלה או שינויים המתרחשים במהלך החיים, במטרה למקסם את התשואות ולהעניק להם חיים רגועים עד הפנסיה ולאחריה.

דילוג לתוכן